1,5 meter ……… Het wordt geen sprint trekken maar een marathon!

Column

Waar deed die afstand mij toch steeds aan denken? In ieder geval nog steeds te dichtbij, dat is zeker. Maar dat zal wel met mijn smetvrees te maken hebben. Aan file rijden……?? Nee! aan bumperkleven! Dat is het! U herkent dat misschien ook wel van vroeger. Van voor Corona. Dat dan weer wel.

De niet verwachte file inrijdend. Nerveuze automobilisten die op 1,5 meter van uw bumper zitten en vaak van rijstrook wisselen. Bellend, rommelend in papieren op de stoel naast zich. Beetje naar links en dan weer rechts om met geërgerd hoofd langs de file te kunnen turen of er al beweging zit in de eindeloze rij met auto’s. Soms winnen ze 3 autolengtes om deze daarna weer aan u te verliezen omdat de rechterbaan u genadig is. Zo voelt voor mij deze Corona crisis ook een beetje. Als in een file wachtend om, wie weet wanneer, weer door te kunnen.

En als je dan door kunt dan ook proberen de verloren tijd goed te maken door het gaspedaal iets verder te laten zakken dan is toegestaan. Het effect is minimaal in tijdwinst maar maximaal voor de stijging van de bloeddruk. Na onze ophokplicht schuilt misschien wel dit gevaar. Het zakelijk verloren jaar moet worden goedgemaakt. De verloren tijd moet worden ingehaald. We zullen gas moeten geven en ook harder moeten werken om de verloren omzet weer terug te halen. Kosten terugdringen natuurlijk ook. Dus met minder loonkosten meer omzet. Winstoptimalisatie heet dat.

Maar er schuilt ook een gevaar dat wij medewerkers hiermee gaan “uithollen”. Want de meeste medewerkers voelen dit ook zo. Zij zullen ook hun eigen gaspedaal maximaal intrappen. Extra uren draaien of in de avond aan de keukentafel doorwerken. Maar met een sprint trekken gaan wij dit jaar niet goed maken. We gaan een marathon lopen. En wel een hele lange. Of anders misschien wel een dubbele. Dus temporiseren is het sleutelwoord om uw organisatie gezond te houden.

Laten we deze tijd nu gebruiken om na te denken over het trainingsschema, lees planning. Hoe gaan wij ons bedrijf en medewerkers op-lijnen aan de start om ook gezond de finish te halen! Forecast herijken naar haalbare doelen. 3 jarenplan uit de kast en herschrijven. Welke producten dragen bij aan het beste rendement. Bijsturen of overstag gaan om net die ene windvlaag mee te pakken, die na deze tijd, ook zeker uit een andere hoek kan komen. 

Dat wij nog maar 100 km per uur op de snelwegen mogen viel bijna gelijk met de uitbraak van Corona. Zo bleef de lucht gezonder. “Hardlopers zijn doodlopers”. Mooie metafoor vond ik.  

Frank J. van Klink

Publicaties

Pin It on Pinterest