Disruptieve innovatie?! In de toekomst wordt elektriciteit gratis!

Columns, XLLease archief

Elektrisch rijden…de zelfsturende auto…autodelen onder de jeugd…. Voor wie werkzaam is in de mobiliteits-sector, is geen dag meer hetzelfde. Als je érgens een speelveld ziet voor “disruptive innovatie”, dan is het wel binnen de automotive.  Uiteraard bent u bekend met Uber, .. daar heb ik het geregeld over.  Maar er is veel méér gaande. Mijn stelling hierin is dat er binnen de automotive niet één, maar méérdere “disruptive innovaties” tegelijkertijd spelen…… Deze ontregelende, maar ook vaak kansen biedende vernieuwingen!, -spelen daarbij met hun heftige effecten ook nog eens op elkaar in-. De berichten uit de markt spreken “elkaar soms onverklaarbaar tegen”.

Ik geef u een voorbeeld.

Een Engels onderzoeksbureau rekende uit dat door autodelen en andere ontwikkelingen er over een jaar of tien rond de 20 miljoen minder auto’s worden verkocht dan nu.

Tegelijkertijd zien we in Nederland, de actuele cijfers, die aangeven dat diezelfde jeugd, die zo gek schijnt te zijn op de deeleconomie, toch weer, net als pa en ma, investeert in huizen en auto’s.

Onze eigen KPMG beet zich vast in een onderzoek naar de komst van de zelfrijdende auto. Die levert, rekenden zij uit, de Nederlandse overheid heel veel financiële baten op, zoals minder kosten door ongelukken. Met die besparing zou de overheid over 30 jaar, voor elke burger de helft van de prijs van een zelfsturende auto voor haar rekening kunnen nemen,… Zonder dat dit ten koste gaat van andere overheidsuitgaven.

En nu kom ik op mijn punt uit de inleiding, waarin ik stel dat de éne “disruptive innovatie” in onze branche op de ándere inwerkt. Want mijn stelling is dat het mij niet verbaast (!) als elektriciteit op termijn gratis wordt….! Immers, -de burger die ook graag auto rijdt-, zal dit steeds meer zelf gaan opwekken. Ik weet niet of u het zich realiseert, maar op dit moment heft de overheid maar liefst 44% belasting over alle energie die u afneemt.

Als mijn stelling over gratis elektriciteit werkelijkheid wordt, dan ontvangt de overheid in de naaste toekomst ongekend veel minder geld vanuit deze energieheffingen….

-want wat u thuis zelf opwekt, opslaat in supersterke accu’s en vervolgens gebruikt voor uw elektrische “”zelfsturende”” auto natuurlijk- daar betaalt u uiteraard geen belasting over!

Hier ziet u hoe twee innovaties negatief op elkaar inwerken. Het kan zomaar zijn dat de overheid, –om toch maar haar inkomsten uit energie te genereren-, ineens besluit om belasting te heffen op de zonnepanelen op uw dak……

Twee andere disruptive bewegingen die ik zie, zijn enerzijds het enorme verlies aan banen in de traditionele auto-industrie als we overgaan op elektrisch rijden en anderzijds vindt er nu ongekend veel R&D plaats naar elektrisch rijden, sterkere accu’s en de zelfsturende auto’s.

En binnen die techniek levert dit weer een hausse aan nieuwe en hoogwaardige banen op. Opnieuw twee bewegingen die tegen elkaar in werken. Wie het weet, mag het zeggen. Maar wie het zegt, hoeft het ook niet altijd te weten…. Dat is dan weer mijn eigen disruptie….. 🙂

Publicaties

Pin It on Pinterest