De Spanning staat erop! 2/3; Een drieluik over elektrisch rijden.

Columns, XLLease archief

“De Elektrische auto zal de verbrandingsmotor niet vervangen!….”

Dat kopt het Financieel Dagblad in. In augustus van dit jaar trekt een publicist een scala van onderzoeken uit “diverse laden” om deze stelling te onderbouwen. Ik ga daar nu niet te diep op in, maar noem u wel één van de gevoeligste argumenten– die ook ik vaak te horen krijg– : het produceren van een elektrische auto, die om veel zeldzame aardmetalen vraagt, vervuilt dusdanig ernstig dat de milieuwinst van elektrische rijden nihil is.

En natuurlijk is dat waar ; althans nu nog ……. Maar dat deze krantenkop waarheid wordt sluit ik definitief uit “als onwaar.” Wel is het waar- dat het op zijn minst vreemd is- dat wij “de auto-industrie” nog steeds niet redeneren, lees rekenen, vanuit een circulaire economie. Ik durf de stelling aan dat de UIT-laatpijp van de auto “overrated” is. Als het bouwen van een auto, haar levensloop, maar ook “haar sterven” wordt doorgerekend in milieubelasting, dan komen er hele andere rekensommen te voorschijn. Maar dan komen we wel eerder “bij de bron– in plaats van bij de uitlaat”…… Hoe bouw ik een auto die met groene energie tot stand is gebracht en hoeveel materiaal hiervan komt uit hergebruikt?

Hoe duurzaam zijn deze grondstoffen gewonnen?– waarbij de arbeidsomstandigheden in de landen met de dagbouwmijnen– ook een duurzaamheids-toets zullen krijgen. Daar moet dan ook nog in worden meegenomen- dat het er op gaat lijken dat de elektrische auto veel ouder gaat worden- voordat zij in de milieustraat beland. Minder bewegende– en aan slijtage onderhevige onderdelen– ten opzichte van de verbrandingsmotor– zijn hier debet aan ….. Een ander belangrijk argument is dit: “voor het eerst sinds 2008 stijgt de uitstoot van CO2 in Europa weer”. Ook in ons “landje” meld het RDW een stijging van “101 naar 106 gram CO2 uitstoot per kilometer”. Dieselgate, een sterk toegenomen verkoop van “mini” suv’s en het wegvallen van de fiscale stimulering zijn hier onder andere de oorzaak van .

“Der Spiegel” meld dan ook -niet voor niets- dat deze trendbreuk in CO2 uitstoot slecht nieuws is voor de auto-fabrikanten. Als de fabrikanten in 2021 niet onder de 100 gram uitstoot uitkomen dreigen er forse boetes vanuit de EU. En daarmee staat de industrie “in de spreidstand…….. “ Die vat ik als volgt voor u samen:

Voor de korte doelstelling gaan van “onder de 100 gram uitkomen” of juist de uitdaging aangaan en circulair durven denken en doen. Voor het imago- van de door dieselgate zo getergde Duitse industrie- misschien wel een kans! Maar nog belangrijker is dat de EU juist niet dreigt met straffen maar met belonen van dit gedachte goed. En over belonen besproken …….

Het is toch wel heel vreemd dat de overheid,– in al haar goede bedoelingen–, in 2016 3 % meer milieubelasting- en heffingen ophaalt dan in 2015 ??!!

Ook zij heeft voor de korte termijn geen enkele prikkel om “anders te denken” want dat levert een lastige discussie op : hoe ga ik het “”autobelasting-regime”” zo inregelen dat ik er niet te kort kom…..?! En daar is maar een antwoord op : kilometer beprijzing. Anders denken is altijd een kwestie van tijd: voor deze laatste nemen we helaas wel heeeel veel tijd……soms moet je ook gewoon doen!!

Publicaties

Pin It on Pinterest